MUSIK

A&O Produktion Producerar den internationella körfestivalen Singing People Together.

Läs mer på festivalens hemsida >>

Under de senaste 50 åren har en sed vuxit sig stark i Sverige. Den började i storstäderna och spred sig sedan sakta över landet. Idag är traditionen att tända ljus på våra kyrkogårdar till Allhelgona förankrad i folkdjupen.Sången ALLA HELGONS NATT är en hyllning till denna sed och till livet som trots allt går vidare. 

Projektet är ett samarbete mellan textförfattarna Ulf Boström och Marie Landström, tonsatt av kompositören Monica Åslund. Stycket framförs av sångaren Olle Strandberg.

JORD – Rannalla Istuja

Jord är en musikgrupp från Tornedalen(Sverige) som skapar en egen musikalisk värld där bländande stämsång möter influenser från olika delar av världen.
Produktion: A&O Produktion i samarbete med Blåfilm